PHU RAD-BUD

Zimoch Włodzimierz 
97-500 Radomsko
ul. Ignacego Krasickiego 107
tel./fax 0-44 6821700 

 

NIP 772-001-66-07

REGON 590005807

Kontakty

Zarząd:

Włodzimierz Zimoch

 

Zarządzający:

Sławomir Ślęzak

Główny księgowy:

Jolanta Wędrowczyk

 

Kierownicy:

Kierownicy robót:

Roman Księżnik

Sławomir Stefańczyk

Janusz Chałaczkiewicz

Kierownik dz. transportowo-maszynowego i gospodarki magazynowej:

Marek Radaszewski

 

Biuro:

Kadry i płace:

Agnieszka Gburek

Księgowość:

Agnieszka Zielińska-Piętos

 

Jesteś tutaj

Strona główna » Rad-Bud

O Firmie Rad-Bud

 

(kliknij zdjęcie aby zobaczyć galerię "Z życia Firmy i miasta")

Firma PHU RAD-BUD powstała w 1986 roku i jest przedsiębiorstwem prywatnym, którego jedynym właścicielem jest - Włodzimierz Zimoch.

 

Siedzibą firmy jest Radomsko w powiecie radomszczańskim. Od początku swojej działalności przedsiębiorstwo skupiało się przede wszystkim na realizacji kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz sieci wodociągowych. Dzisiaj firma znacznie rozszerzyła gamę usług i realizuje również roboty drogowe, utwardzenia placów budowy chodników oraz inne roboty ogólnobudowlane. Firma zatrudnia przy tym doświadczoną, liczącą ponad 50 osób załogę.

 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są usługi budowlane w zakresie:

  • generalnego wykonawstwa wszelkich robót inżynieryjnych,
  • realizacji obiektów oczyszczania ścieków (budowa - rozruch - serwis),
  • budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
  • budowy dróg, chodników, ciągów pieszojezdni,
  • wszelkiego rodzaju robót ziemnych.

 

Przedsiębiorstwo ma ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym. Dobre kontakty z władzami samorządowymi i powiatowymi owocują wzajemnie korzystną pomocą i współpracą w wielu dziedzinach. Firma stara się wspierać inicjatywę lokalną, a wszędzie tam gdzie realizowane są przez RAD-BUD inwestycje, organizacje lokalne (szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki straży pożarnej) są niejednokrotnie wspomagane materialnie oraz poprzez świadczone przez pracowników i sprzęt przedsiębiorstwa prace pomocnicze.

Swoim zasięgiem przedsiębiorstwo objęło znaczny rejon województwa łódzkiego oraz śląskiego. Inwestycje realizowane są zarówno w niewielkich wsiach jak i miastach. Własna baza transportowo-sprzętowa zapewnia dużą mobilność i pozwala na sprawną realizację zadań na placach budów oddalonych o dziesiątki kilometrów od siedziby przedsiębiorstwa.

 

PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz 
97-500 Radomsko
ul. Ignacego Krasickiego 107
tel./fax 0-44 6821700 

 

NIP 772-001-66-07 -- REGON 590005807