Jesteś tutaj

Strona główna

Projekty unijne i subwencje

Firma uzyskała Subwencję Finansową z PFR w ramach Tarczy Finansowej 2.0.

Rozbudowa infrastruktury aktywnych form turystyki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Rozbudowa infrastruktury aktywnych form turystyki  poprzez uruchomienie wyciągu narciarskiego dla dzieci w ramach ośrodka narciarskiego Poniwiec w Ustroniu.

PHU RAD-BUD Włodzimierz Zimoch
Wartość projektu 689 910,00 (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 00/100)

Wartość dofinansowania 282 750,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”.

 

czytaj całość >>

 

 

Strony