PHU RAD-BUD

Zimoch Włodzimierz 
97-500 Radomsko
ul. Ignacego Krasickiego 107
tel./fax 0-44 6821700 

 

NIP 772-001-66-07

REGON 590005807

Budowa krzesełkowej kolei linowej w ośrodku narciarskim Poniwiec w Ustroniu

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Projektu: Budowa krzesełkowej kolei linowej w ośrodku narciarskim Poniwiec w Ustroniu

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.01-00-094/10-00

Radomsko 19.06.2013 r.

ZAMAWIAJĄCY:
PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz
97-500 Radomsko
ul. Ignacego Krasickiego 107

INFORMACJA o wyborze oferty

Dotyczy: postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z montażem kolei linowej krzesełkowej 4-osobowej w ramach projektu pn. „Budowa krzesełkowej kolei linowej w ośrodku narciarskim Poniwiec w Ustroniu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Os 3. Turystyka, Priorytet 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa.

 

czytaj całość >>