PHU RAD-BUD

Zimoch Włodzimierz 
97-500 Radomsko
ul. Ignacego Krasickiego 107
tel./fax 0-44 6821700 

 

NIP 772-001-66-07

REGON 590005807

Nowa oferta

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Slaskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Projektu: Budowa krzesełkowej kolei linowej w osrodku narciarskim Poniwiec w Ustroniu

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.01-00-094/10-00

 

Radomsko 23.01.2012 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawe i monta nowej kolei linowej krzesełkowej 4-osobowej w ramach projektu pn. „Budowa krzesełkowej kolei linowej w osrodku narciarskim Poniwiec w Ustroniu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Slaskiego na lata 2007-2013, Os 3. Turystyka, Priorytet 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiebiorstwa.

 

czytaj całość >>

Pobierz mapę